Aktuality

Projektový den - Ochrana člověka za mimořádných událostí

Datum:

Projektový den - Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ve středu 18. října proběhla podzimní část projektu Ochrana člověka za mimořádných událostí. Nikdo neví, jak se zachová v krizových situacích, které přináší sám život. Děti si nejdříve vyzkoušely, jak rychle dokážou opustit školu v případě vyhlášení poplachu. Po svačince následovala chůze v terénu a zvyšování tělesné zdatnosti. Na pěti krátkých zastaveních plnily děti úkoly s  tajenkou. Děkujeme Honzíkovi Grulichovi a paní učitelce Evě Petrové za přípravu. Celé dopoledne svítilo sluníčko a naštěstí nás žádná mimořádná událost nepřekvapila.

/galerie/bozp

Jana Kociánová