Aktuality

Výsledky voleb do školské rady

Datum:

Výsledky voleb do školské rady

Zápis o provedení voleb do školské rady

na období 2017 – 2020

Volba jednoho člena školské rady z řad zákonných zástupců:

Termín konání:                        19. 10. 2017

Počet oprávněných voličů:     44

Voleb se zúčastnilo:                33

 

Výsledky tajného hlasování:

 

Ing. René Nekl

Počet hlasů: 16

 

Mgr. Petra Hubrová

Počet hlasů: 10

 

Ing. Martina Novobilská

Počet hlasů: 6

 

Neplatných hlasů: 1

Do školské rady byl za zákonné zástupce žáků zvolen Ing. René Nekl

 

 

Volební komise: Pavlína Míčková

                                Eva Petrová

                                Jana Rusínová

 

V Bernarticích nad Odrou 20.10.2017                                 Mgr. Jana Kociánová

 

 

Volba jednoho člena školské rady z řad pedagogických pracovníků:

Termín konání:                        20. 10. 2017

Počet oprávněných voličů:     8

Voleb se zúčastnilo:                8

Do školské rady byla za pedagogické pracovníky zvolena Eva Petrová.

 

Děkujeme všem zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům za účast ve volbách.