Aktuality

Vánoční jarmark

Datum:

Vánoční jarmark

V pátek 14. prosince proběhl v základní škole tradiční vánoční jarmark.  V úvodu předvedly děti "bubnování na kelímky". Poté si návštěvníci mohli zazpívat společně s dětmi koledy.  Vánoční atmosféru doplňovaly stánky s dárky a drobnostmi, které vyráběly děti v hodinách výtvarné výchovy. Nově byla ve spojovací chodbě instalována prodejní "retro" výstava fotografií z dění ve škole. Výtěžek z prodeje fotek byl věnován opuštěným dětem (Strom života).

Děkujeme rodičům, prarodičům a ostatním návštěvníkům za účast. Velké poděkování patří všem žákům školy a pedagogům, kteří se na přípravě a průběhu jarmarku podíleli. Panu Vojtovi Knopovi děkujeme za osvětlení celého jarmarku.