Aktuality

Čteme dětem 1.

Datum:

Čteme dětem 1.

Dospělí čtou dětem

Ve čtvrtek 31. ledna jsme dětem za krásná vysvědčení nachystaly ve škole překvapení. Pozvaly jsme pana Zdeňka Klose, který dětem přečetl ukázky z knihy „Bajky“ od známého řeckého bajkaře Ezopa.  Děti se zapojily do povídání o poučeních, která z bajek vyplývají.

Druhá kniha, ze které pan Klos četl, se jmenovala „Řecké báje a pověsti“. Příběh o Kyklopovi byl napínavý a pro většinu dětí úplně nový. Děti byly velmi pozorné a poutavé čtení odměnily potleskem.

Mnohokrát děkujeme panu Klosovi, protože byl prvním, kdo si jako nepedagogický pracovník vyzkoušel nelehký úkol zabavit a udržet si pozornost padesáti dětí prvního stupně naší základní školy. A navíc se mu podařilo ukázat, že čtení může být nejen poučné, ale i zábavné.

V této akci pro děti chceme pokračovat a každý měsíc přivítáme ve škole jednoho zajímavého hosta. Motivovat děti k četbě a naučit se vnímat knihu jako součást života, je jedním z našich velkých cílů.

                                                                                              Eva Petrová, učitelka