Lidé ve škole

Ve školním roce 2018/2019 působí kolektiv pracovníků v následujícím složení.

Jana Kociánová: ředitelka školy

Eva Grulichová: učitelka

Eva Petrová: učitelka

Anna Macíčková: učitelka

Eva Štefková: učitelka

Radka Bayerová: učitelka

Pavlína Míčková: učitelka, asistent pedagoga

Petra Gavlasová: vychovatelka ve školní družině, učitelka

 

Pavlína Míčková: vedoucí učitelka MŠ

Dagmar Boková: učitelka MŠ

Helena Lysáčková: učitelka MŠ

 

Kateřina Papáková: školnice MŠ

Hana Sperathová: školnice ZŠ

 

Monika Brodíková: vedoucí ŠJ, kuchařka

Alena Knopová: kuchařka

Hana Sperathová: kuchařka