Plán práce

Základní myšlenky směru naší školy

  • Rozvoj osobnosti žáka, podpora samostatného myšlení, svobodného rozhodování, učit žáka odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku
  • Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro vzdělávání dětíIintegrovat – boření bariér a umožnění optimálního rozvoje dítěte v souvislosti s jeho osobním maximem
  • Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci, zajistit důkladné procvičení učiva
  • Rozšiřující učivo zařazovat podle schopnosti žáků


 

1. Organizace školního roku 2018 – 2019

Zahájení školního roku: 3.9. 2018
Podzimní prázdniny: 29. - 30.10. 2018
Vánoční prázdniny: 22.12.2017 – 2.1.2019
Pololetní prázdniny: 1.2.2019
Jarní prázdniny: 25. – 3.3.2019
Velikonoční prázdniny: 18.4.2019
Hlavní prázdniny: 1.7. – 31.8.2018

nahoru