Zobrazit hlavní menu

Dění ve škole

Začátkem března navštívil naši družinu pan Taraba, který dětem představil a zahrál pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Děti měly možnost se také aktivně zapojit do děje a vyzkoušet si hraní.

Před Velikonocemi jsme tvořili tradiční velikonoční výzdobu a také si upekli chutné perníčky. S dětmi jsme také zkusily zdobení vajíček voskem. Do svých ručně malovaných květináčů si děti zasadily osení a vytvořily velikonoční zápichy, kterými květináč ozdobily. Ke každému tvoření je potřeba spoustu materiálů a tímto bychom velmi rády poděkovaly p. Brožové za poskytnutí velkého množství papírenského materiálu, který budeme ještě dlouho využívat k různorodému tvoření.

V pondělí 20.3. a v úterý 21.3. proběhl u nás ve škole preventivní program “ Zdravé klima ve třídě”. Program byl zaměřen na vzájemnou komunikaci mezi žáky, na to, jak v kolektivu fungovat a jak se naučit respektovat druhého. Probrali jsme také společně téma šikany. Na modelových situacích jsme si pak vysvětlili, jak jednat, pokud by tyto situace opravdu nastaly. Program byl pestrý, zábavný a hlavně poučný.

Ve čtvrtek 30. března proběhlo v naší škole předkolo pěvecké soutěže Lubinský zpěváček. Z každého ročníku se zúčastnily 2-3 děti, které za doprovodu a organizace p. uč. Katky Pístecké zazpívaly jimi vybranou písničku. Následně porota vybrala jednoho postupujícího, který bude reprezentovat svou třídu 20. dubna v Kopřivnici. Přejeme našim zpěváčkům hodně štěstí v dalším kole.

 

Petra Gavlasová, Eva Grulichová

Fotogalerie

Vydáno: 18. 04. 2023 | Autor: Škola Škola