Zobrazit hlavní menu

Návrh rozpočtu 2020

Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Bernartice nad Odrou, příspěvkové organizace na rok 2020

 

NÁKLADY

Název

2019

ZŠ 2020

MŠ 2020

Spotřeba materiálu

190 000,00

130 000,00

90 000,00

 

 

 

 

Spotřeba energie

242 000,00

165 000,00

117 000,00

El.energie

112 000,00

67 000,00

45 000,00

Voda

  40 000,00

23 000,00

17 000,00

Plyn

  90 000,00

75 000,00

55 000,00

 

 

 

 

Drobné opravy, údržba

140 000,00

75 000,00

65 000,00

Cestovné, doprava dětí

    3 000,00

3 000,00

27 000,00

Ostatní služby

320 000,00

171 000,00

157 000,00

Vedení všeobecného účetnictví

110 000,00

50 000,00

70 000,00

Vedení mzdového účetnictví

  35 000,00

22 000,00

25 000,00

Telefonní poplatky

  16 000,00

7 000,00

9 000,00

Poštovné

    2 000,00

2 000,00

1 000,00

Poplatky bankám

  12 000,00

6 000,00

6 000,00

Pojištění

  20 000,00

14 000,00

6 000,00

Ostatní služby

125 000,00

65 000,00

35 000,00

Revize

 

5 000,00

5 000,00

 

 

 

 

Odpisy inv. majetku

  10 000,00

 

 

Pojištění

  16 000,00

 

 

Ostatní sociální náklady

  24 000,00

 

 

Pomůcky

  40 000,00

 

 

Zákonné pojistné Kooperativa

  15 000,00

 

 

 

 

 

 

Obec celkem

1 000 000,00

544 000,00

456 000,00

Přímé náklady na vzdělání

6 400 000,00

3 700 000,00

2 800 000,00

Hospodářská činnost

    75 000,00

75 000,00

0,00  

NÁKLADY celkem

7 475 000,00

4 319 000,00

 3 256 000,00

 

 

VÝNOSY

Název

2019

ZŠ 2020

MŠ 2020

Příspěvek od zřizovatele na provoz

1 000 000,00

544 000,00

456 000,00

Dot. z MSK na přímé nákl.na vzd.

6 400 000,00

3 700 000,00

2 800 000,00

Hospodářská činnost

     75 000,00

75 000,00

0,00

VÝNOSY celkem

7 475 000,00

4 319 000,00

3 256 000,00

 

 

Bernartice nad Odrou, 15.11.2029                                                                           Mgr. Jana Kociánová

                                                                                                                    

 

Vydáno: 15. 11. 2019 | Autor: Škola Škola