Lidé ve škole

Ve školním roce 2019/2020 působí kolektiv pracovníků v následujícím složení.

Jana Kociánová: ředitelka školy

Eva Grulichová: učitelka

Eva Petrová: učitelka

Anna Macíčková: učitelka

Eva Štefková: učitelka

Tereza Hoppová: učitelka

Petra Gavlasová: vychovatelka ve školní družině, učitelka

Pavlína Míčková: asistent pedagoga

 

Radka Bayerová: učitelka MŠ

Dagmar Boková: učitelka MŠ

Marie Fačkovcová: učitelka MŠ

Pavlína Míčková: učitelka MŠ

 

Kateřina Papáková: školnice MŠ

Hana Sperathová: školnice ZŠ

 

Monika Brodíková: vedoucí ŠJ, kuchařka

Alena Knopová: kuchařka

Hana Sperathová: kuchařka