Zobrazit hlavní menu

Zápis do mateřské školy 16. 5. 2023

Zápis dětí do mateřské školy proběhne 16. května 2023 od 13:00 do 16:00 hodin.

Zákonný zástupce podává:

1) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělává(včetně vyplněných příloh)

2) Rodný list - stačí prostá kopií

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 dítě, které do 31. srpna 2023 dosáhne 5 let věku

Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
zadost-o-prijeti-ditete-do-ms.docx dokument MS Word26.36 kB
Vydáno: 02. 05. 2023 | Autor: Spaneco Spaneco