Plán práce

Základní myšlenky směru naší školy

  • Rozvoj osobnosti žáka, podpora samostatného myšlení, svobodného rozhodování, učit žáka odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku
  • Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro vzdělávání dětíIintegrovat – boření bariér a umožnění optimálního rozvoje dítěte v souvislosti s jeho osobním maximem
  • Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci, zajistit důkladné procvičení učiva
  • Rozšiřující učivo zařazovat podle schopnosti žáků


 

1. Organizace školního roku 2019 – 2020

Zahájení školního roku: 2.9. 2019
Podzimní prázdniny: 29. - 30.10. 2019
Vánoční prázdniny: 23.12.2019 – 3.1.2020
Pololetní prázdniny: 31.1.2020
Jarní prázdniny: 2. – 8.3.2020
Velikonoční prázdniny: 9.4.2020
Hlavní prázdniny: 1.7. – 31.8.2020

nahoru