Plán práce

Základní myšlenky směru naší školy

  • Rozvoj osobnosti žáka, podpora samostatného myšlení, svobodného rozhodování, učit žáka odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku
  • Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro vzdělávání dětíIintegrovat – boření bariér a umožnění optimálního rozvoje dítěte v souvislosti s jeho osobním maximem
  • Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci, zajistit důkladné procvičení učiva
  • Rozšiřující učivo zařazovat podle schopnosti žáků

Organizace školního roku 2022 – 2023

Zahájení školního roku: 1. 9. 2022
Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
Pololetní prázdniny: 3. 2. 2023
Jarní prázdniny: 13. – 19. 2. 2023
Velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023
Hlavní prázdniny: 1.7. – 31.8.2023


 

Vydáno: 10. 06. 2020 | Naposled upraveno: 22. 11. 2022 | Autor: Škola Škola