Zobrazit hlavní menu

Třídění odpadů ve škole


V pátek 22.4.2022 přijel za dětmi z naší školy „Tonda obal“. Pod tímto názvem se skrýval mladý muž, který si s dětmi povídal o třídění a následném využití odpadů.
Děti byly pochváleny za své vědomosti i za aktivní přístup k ochraně přírody.
Hravou formou se dozvěděly i nové informace a zpracování skla, papíru, plastů a bio odpadu z domácností.
Je pěkné vidět vyrůstat novou generaci, která už třídění odpadů a ohleduplné chování k přírodě bere jako samozřejmost.

Eva Petrová

Fotogalerie

Vydáno: 20. 05. 2022 | Autor: Škola Škola