O nás

Milí návštěvníci,

vítáme Vás na stránkách Základní školy a Mateřské školy Bernartice nad Odrou. Naleznete zde důležité informace o škole, průběhu vzdělávání, mimoškolních aktivitách. Člověk se vzdělává a učí celý život. V dnešní době je vzdělání základem pro další osobní růst a rozvoj. Naše škola Vám nabízí ty nejkvalitnější a časem prověřené služby v oblasti vzdělávání. Jsme malotřídní škola s pěti ročníky zařazena do sítě škol MŠMT ČR. Naše škola získala právní subjektivitu 1.1.2003. Ke škole patří školní družina, mateřská škola a školní jídelna.

KDE NÁS NAJDETE?
7 km od Nového Jičína směrem na Jeseník nad Odrou

ZŘIZOVATEL
Obec Bernartice nad Odrou, http://www.bernarticenadodrou.cz

Pracovní doba základní školy: pondělí – pátek 7:30 – 15:30 hod.
Pracovní doba školní družiny: pondělí – pátek 6:30 – 7:40, 11:45 – 16:00 hod.
Pracovní doba mateřské školy: pondělí – pátek 6:00 – 16:00 hod.

Škola má svá specifika, která zohledňují nadstandard školy v oblasti nízkého počtu žáků ve třídách, ve výuce cizího jazyka jako povinného předmětu zavedeného od 1.ročníku a aktivitám v oblasti tělesné výchově.

Nízký počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům používat individuální přístup ke každému dítěti, respektovat a podporovat jeho individuální nadání, možnosti a potřeby. Vyučování je založeno na pozitivním přístupu, tvořivých metodách, spolupráci, názornosti, ale i seberealizaci a budování sebedůvěry.

První kroky školní docházky jsou rozhodující z hlediska rozvoje racionálního myšlení dětí. Děti získávají sociální návyky, budují se jejich vztahy s autoritami, formují si postoje ke vzdělávání a procesu učení, objevují své vlastní schopnosti a zájmy. V tomto věku jsou děti nesmírně vnímavé. Pokud se jim dostává správné podpory, pozornosti a vedení, jsou velmi motivované, zapálené pro získávání nových znalostí a dovedností, jsou pracovité a chtějí se učit. S dětmi jednáme rovnocenně a nedirektivně. Snažíme se posilovat jejich sebevědomí, pocit vlastní odpovědnosti. Podporujeme je, aby se nebály říci svůj názor, aby uměly komunikovat. Domníváme se, že toto jsou hodnoty, které jsou v dnešní době u každého jedince důležité.

Cílem naší školy je žáky dobře připravit na další vzdělávání, a to nejen z hlediska získaných vědomostí a dovedností, tedy aby měli opravdu kvalitní vědomostní základ pro další studium, ale i hlediska osobnostní zralosti tak, aby měli úplnou a správnou představu o společnosti a okolním světě a uměli se v něm orientovat.

Vydáno: 15. 06. 2020 | Naposled upraveno: 15. 06. 2020 | Autor: Škola Škola